FANDOM


Mòdul 8: Aplicacions Web

Professor: David

Durada: 140

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Configuració i ús d’aplicacions web de darrera generació: correu electrònic, calendaris en línia, altres aplicacions i eines d’ofimàtica. 22 hores
  • UF 2: Instal•lació, configuració de gestors d’arxius web. 25 hores
  • UF 3: Instal•lació i configuració de portals web amb gestors de continguts. 30 hores
  • UF 4: Instal•lació i configuració de portals web d’aprenentatge a distància. 30 hores.


Pag web