FANDOM


Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

Professor: Jordi

Durada: 198

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Electricitat a l’ordinador: 25 hores
  • UF 2: Components d’un equip microinformàtic: 28 hores
  • UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic: 28 hores
  • UF 4: Noves tendències de muntatge d’un equip microinformàtic: 28 hores
  • UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics: 28 hores
  • UF 6: Instal•lació de programari: 28 hores

Ordenadores-tuneados-25