FANDOM


Mòdul 7: Serveis de xarxa

Professor:

Durada: 168

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Configuració de la xarxa i resolució de noms (DNS i DHCP): 36 hores.
  • UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius: 33 hores.
  • UF 3: Servidor de pàgines web i optimització de l’accés a Internet (Proxy): 33 hores.
  • UF 4: Accés a sistemes remots: 33 hores.