FANDOM


Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

Professor:

Durada: 140 hores

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Instal•lació i configuració de sistemes operatius en xarxa propietaris. Serveis de directori i gestió de dominis: 29 hores.
  • UF 2: Instal•lació i configuració de sistemes operatius en xarxa lliures. Serveis de directori i gestió de dominis: 30 hores.
  • UF 3: Compartició de recursos en xarxa i seguretat en sistemes lliures i propietaris: 24 hores.
  • UF 4: Integració de sistemes lliures i propietaris: 24 hores.